Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego

Komitet Organizacyjny


Prezes Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Bartosz Bryła


Dyrektor Konkursu

Andrzej Wituski


Wicedyrektorzy Konkursu

Alina Kurczewska
Aleksander Radzewski


Dyrektor Biura Prasowego

Aleksander Laskowski


Biuro Konkursu

Barbara Guzek
Ewa Mikołajczak
Laura Stawska
Katarzyna Tuliszka
Magdalena Wiśniewska


Tłumacze Konkursu

Waldemar Łyś
Witold Skrowroński


Prowadzący przesłuchania konkursowe

Monika Stachurska
Krzysztof Szaniecki


Gazeta konkursowa 

Stefan Drajewski


Współpracownicy Biura Konkursu

Katarzyna Kułagowska
Jerzy Kur
Monika Kusz
Iwona Leśniewicz
Katarzyna Liszkowska
Benedykt Niewczyk
Władysława Stróżyk
Katarzyna Witowska-Góra