Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego

Organizing Committee


Chairman of Henryk Wieniawski Musical Society in Poznań

Bartosz Bryła


Director of the Competition

Andrzej Wituski


Deputy Directors of the Competition

Alina Kurczewska
Aleksander Radzewski


Press-office Manager

Aleksander Laskowski


Competition Office

Barbara Guzek
Ewa Mikołajczak
Laura Stawska
Katarzyna Tuliszka
Magdalena Wiśniewska


Interpreters

Waldemar Łyś
Witold Skrowroński


Audition announcers

Monika Stachurska
Krzysztof Szaniecki


Competition Newspaper

Stefan Drajewski


Competition Office Collaborators

Katarzyna Kułagowska
Jerzy Kur
Monika Kusz
Iwona Leśniewicz
Katarzyna Liszkowska
Benedykt Niewczyk
Władysława Stróżyk
Katarzyna Witowska-Góra