Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego

Venues and addresses


Auditions

Adam Mickiewicz University Hall
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań


Competition Office

Mercure Hotel (1st floor)
ul. F. D. Roosevelta 20
60-829 Poznań
tel. +48 61 852 26 42

e-mails:
violin@wieniawski.pl
biuro@wieniawski.pl


Hotel for Competition Participants

Gaja Hotel
ul. Gajowa 12
60-815 Poznań
+48 61 223 20 01