Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego

Kapituła Krytyków


Kapituła Krytyków przyzna nagrodę specjalną w wysokości 3000 euro brutto uczestnikowi/uczestniczce 3 lub 4 etapu 15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.


Adam Olaf Gibowski

Muzykolog i krytyk muzyczny. W przeszłości związany m.in. z „Gazetą Wyborczą” i „Ruchem Muzycznym”, obecnie z  portalem www.kulturaupodstaw.pl. Współautor kilku reportaży filmowych. Autor komentarzy do programów koncertów symfonicznych i spektakli operowych. Swoje zainteresowania muzyczne koncentruje głównie wokół historii muzyki XIX wieku i jej wykonawstwa, filozofii muzyki i twórczości współczesnych polskich kompozytorów.


Jacek Hawryluk

Krytyk muzyczny, wicedyrektor Programu 2 Polskiego Radia. Autor audycji: „Płytomania”, „Płytowy Trybunał Dwójki” oraz „W Tonacji Trójki”. Wspólnie z Bartkiem Chacińskim tworzy duet radiowy HCH. Pisuje do „Gazety Wyborczej” i „Ruchu Muzycznego”. Tata Kajtka i Kostka. Mieszka w Pyrach.


Robert Kamyk

Dziennikarz, producent, muzykolog. Kieruje Redakcją Muzyki TVP Kultura, dla której przygotowywał transmisje z Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina oraz Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Autor projektów promujących młode talenty muzyczne i taneczne Młody Muzyk Roku i Młody Tancerz Roku. Bierze udział w pracach jury renomowanych festiwali telewizyjnych, jak europejskie eliminacje EMMY Awards, Rose d’Or Festival czy Złota Praga.


Konrad Mielnik

Producent i publicysta muzyczny, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku. Dyrektor Artystyczny i  szef Redakcji Kultury Polskiego Radia Gdańsk. Pomysłodawca i dyrektor Gdańskiego Festiwalu Muzycznego. Laureat i  juror międzynarodowych konkursów radiowych m.in. Shanghai International Radio Music Festival i Deutsche Welle World Music Award. Podejmuje również współpracę z innymi mediami i organizatorami najważniejszych wydarzeń artystycznych w kraju.


Jakub Puchalski

Jest krytykiem i publicystą muzycznym, historykiem kultury, stałym współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego” i czasopism poświęconych muzyce, a także licznych festiwali (m.in. Wratislavia Cantans, Misteria Paschalia, Kromer Festival). Wykłada przedmioty związane z historią i recepcją muzyki i sztuki (UJ). Pracował w Małopolskim Instytucie Kultury, w  latach 2007/2008 tworzył dział książkowy PWM, z którym obecnie współpracuje. W latach 2010-2013 był konsultantem w Capelli Cracoviensis.


Adam Rozlach

Dziennikarz, recenzent, prelegent koncertów i festiwali. Od 1985 roku komentuje Konkursy Chopinowskie na antenie Polskiego Radia, współpracuje też z TVP Kultura. Twórca m.in. magazynu pianistycznego „Na czarno-białej klawiaturze”, nominujący do Paszportów Polityki i Fryderyków. Laureat Nagrody Rady Programowej PR za cykl audycji „Koncert Chopinowski” i promowanie wybitnych dzieł muzyki poważnej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem „za zasługi dla Polskiego Radia” (2012).


Dorota Szwarcman

Publicystka i krytyk muzyczny, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, związana z  tygodnikiem „Polityka”. Prowadzi autorski blog muzyczny Co w duszy gra. Publikowała m.in. w „Ruchu Muzycznym”, „Gazecie Wyborczej”, „Wprost”, „Tygodniku Powszechnym”, „Jazz Forum”, wydawnictwie Midrasz i Polskim Wydawnictwie Muzycznym.