Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego

Akredytacja prasowa


Rejestracja online poprzez interaktywny formularz:

button-akredytacja-pol

Kliknij link, wypełnij pola i prześlij swoje zgłoszenie.


Biuro prasowe 15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego rozpoczyna pracę 8 października 2016 roku w Hotelu „Mercure” przy ul. Roosevelta 20. Będzie tam można otrzymać wejściówkę prasową 15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, uzyskać wszelkie informacje i załatwić sprawy związane z akredytacją oraz przekazywaniem bądź odbieraniem informacji.

Wejściówka prasowa uprawnia do:

  1. otrzymania wejściówki na Koncert Inauguracyjny i Koncert Laureatów oraz na wszystkie przesłuchania konkursowe,
  2. ustalania w Biurze Prasowym możliwości i terminów wywiadów z uczestnikami, jurorami, organizatorami i gośćmi Konkursu,
  3. otrzymywania wszystkich materiałów informacyjnych i serwisów fotograficznych po uzgodnieniu z Biurem Prasowym,
  4. powiadamiania i uczestniczenia we wszystkich konferencjach prasowych i spotkaniach z rzecznikiem prasowym Konkursu,
  5. telefonicznego lub mailowego powiadamiania o wszelkich zmianach lub dodatkowych imprezach w czasie trwania Konkursu.


Akredytacja jest nieodpłatna.