Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego

O Konkursie

Z Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, najstarszego na świecie (I Konkurs odbył się w 1935 roku w Warszawie, a od 1952 roku jego miejscem jest Poznań), powstały dwie dalsze dyscypliny artystycznej rywalizacji. O ile konkursy kompozytorskie – z różnych przyczyn – nie rozwinęły skrzydeł, lutnictwo zakorzeniło się na światowym poziomie. Najpierw – w 1952 roku – z prywatnych zbiorów kupca zbożowego Zdzisława Szulca, powstała pod jego kierownictwem kolekcja unikalnych instrumentów muzycznych, zaczątek muzeum, które dzisiaj jako Muzeum Instrumentów Muzycznych (Oddział Muzeum Narodowego) zalicza się do czołówki najznaczniejszych w Europie. Pięć lat później – w 1957 roku – było ono miejscem I Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. Henryka Wieniawskiego. Ponad 130. eksponatów, dzieł artystów-lutników z 16. krajów świata, poddano ocenie lutniczej i użytkowej. Czech Josef Vavra i Francuz Rene Quenoil otworzyli listę laureatów, dzisiaj już prestiżowego na obu półkulach konkursu, porównywanego z podobnymi w Cremonie, Mittenwaldzie, Moskwie, czy Londynie. W dwunastu jego dotychczasowych wydaniach oceniono przeszło 1700. instrumentów z ponad 30. krajów wszystkich kontynentów. Ponad 60. nagrodzonych tworzy kolekcję narodową, z której stale korzystają młodzi polscy wioliniści.

Poznańskie konkursy, gromadzące z czasem wybitnie uzdolnionych lutników i znakomitych w swym kunszcie jurorów o powszechnie uznanych autorytetach, walnie przyczyniły się do odrodzenia w Polsce i w wielu krajach świata, mocno zaniedbanej po wojnie, bardzo ważnej dziedziny rzemiosła artystycznego. Poprzez organizowane, na ogół jednocześnie, sympozja i konferencje, stały się także platformą wymiany doświadczeń różnych szkół i tradycji lutniczych. Należy podkreślić, że Poznań jest ośrodkiem kształcenia lutników na szczeblu średnim i wyższym. Zawdzięczamy to prof. Włodzimierzowi Kamińskiemu (1930-1993), następcy Zdzisława Szulca (zmarłego w 1959 r.), który muzeum rozwinął do znaczącej placówki i zakładu naukowego.

Poznańskie konkursy lutnicze są organizowane przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, przy współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Lutników oraz Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Zdzisław Szulc. Archiwum Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu

Zdzisław Szulc. Archiwum Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu

GALERIA – Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego w fotografii (1957-2011)