Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego

3. Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego (1967). Pierwszej nagrody nie przyznano. 2 nagroda: Premysl Spidlen z Czechosłowacji.

3. Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego (1967). Pierwszej nagrody nie przyznano. 2 nagroda: Premysl Spidlen z Czechosłowacji.