Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego

Współorganizatorzy

i współfinansowanie:

               

13. Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego oraz 15. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego jest współorganizowany z Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.