Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego

SENTENTIAL

08.05.2016 r.

Seo Sungdeok (South Korea) – Finalist