Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego

ORSO

12.05.2016 r.

Ji Hwan PARK (South Korea) – 1st Prize – Grand Prix (20.000 Euro)