Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego

JAMBI

08.05.2016 r.

Piotr Pielaszek (Poland) – Finalist