Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego

CAPRICORNUS

08.05.2016 r.

Krzysztof Krupa (Poland) – Finalist