Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego

APUS

08.05.2016 r.

Marcin Krupa (Poland) – Finalist