Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego

ANGEL

08.05.2016 r.

Gonzalo Bayolo (Spain) – Finalist