Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego

14th International Henryk Wieniawski Violin Competition (8-23 October 2011). 'The Great Competition Chronicle', a documentary directed by Robert Ćwikliński. 14. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego (8-23. października 2011). "Kronika Wielkiego Konkursu", dokument w reż. Roberta Ćwiklińskiego.

10.01.2012 r.