Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego
Stanisław Król z Krakowa, laureat III nagrody.

Stanisław Król z Krakowa, laureat III nagrody.

8. Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. H. Wieniawskiego (1991) w fotografii

20.05.1991 r.