Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego

TINA

08.05.2016 r.

Philippe Mahu (France) – 3rd Prize – 2.000 Euro