Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego

SOLI DEO GLORIA

08.05.2016 r.