Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego

BINAURAL RECORDING - BEST EFFECT IS ACHIEVED USING HEADPHONES | violin 'Apus' - Finalist - Marcin Krupa (Poland) | Stage 3, acoustic evaluation, chamber hall conditions | 13th International Henryk Wieniawski Violin Making Competition, 2016 | Marcin Krupa - violin maker, Bartosz Bryła - violinist, Andrzej Tatarski - piano, Marcin Groblicz Hall, Museum of Musical Instruments in Poznań |

12.05.2016 r.