Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego

BINAURAL RECORDING - BEST EFFECT IS ACHIEVED USING HEADPHONES | violin 'Capricornus' - Finalist - Krzysztof Krupa (Poland) | Stage 3, acoustic evaluation, concert hall conditions | 13th International Henryk Wieniawski Violin Making Competition, 2016 | Krzysztof Krupa - violin maker, Bartosz Bryła - violinist, Poznań Philharmonic Orchestra conducted by Łukasz Borowicz, Adam Mickiewicz University Hall |

12.05.2016 r.