Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego

BINAURAL RECORDING - BEST EFFECT IS ACHIEVED USING HEADPHONES| violin 'Orso' - 1st Prize - Ji Hwan Park (South Korea) | Stage 3, acoustic evaluation, chamber hall conditions | 13th International Henryk Wieniawski Violin Making Competition, 2016 | Ji Hwan Park - violin maker, Bartosz Bryła - violinist, Andrzej Tatarski - piano, Marcin Groblicz Hall, Museum of Musical Instruments in Poznań|

12.05.2016 r.